Välkommen till
Stensele Begravningsbyrå

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig som kund. Du vet då att vi är underställd SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.

Kontakta oss

Vi är en auktoriserad begravningsbyrå

Det är viktigt för dig att veta att Stensele Begravningsbyrå är en SBF auktoriserad begravningsbyrå. Hos oss på Stensele Begravningsbyrå hittar du kunnig och omsorgsfull personal som genomgått de utbildningar som SBF:s auktorisation kräver. Det är trygghet för dig och en kvalitetsstämpel för oss.

Hos oss möter du

Anna-Eva Hansson
Anders Renman
Mimmi Karlsson