Välj plats för begravning

Plats för begravning

När det kommer till val av plats för begravning bör du tänka på begravningsceremonin och gravsättningen. Vi har lång erfarenhet och kunskap om de båda och kan självklart hjälpa dig med ditt val.

Begravningsceremonin

Själva begravningsceremonin brukar hållas i kyrka, kapell eller församlingslokal. Men det går lika bra att hålla den i hemmet, i egen lokal eller utomhus.

Vid en borgerlig begravning är möjligheterna nästan oändliga. Det du kan tänka på är att ceremonin inte får störa allmänheten. En inte allt för offentlig plats är därför att föredra.

Ofta är det temat på begravningen som styr platsen. Kanske vill du vara vid havet eller i trädgården som din nära älskade att spendera sin tid i.

Några formella krav finns egentligen inte heller vid religiös begravning. Där följer valet oftast den tro som tillämpas.

Tid & plats

Gravplats

Alla svenska medborgare har rätt till en gravplats som är kostnadsfri i 25 år, oavsett om en är med i Svenska kyrkan eller inte.

Alla har också rätt att begravas på den ort som de är folkbokförd på och här finns ofta två alternativ. Antingen allmänna begravningsplatser som förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen eller Svenska kyrkans egna begravningsplatser. För att få begravas på Svenska kyrkans begravningsplatser kan det ibland krävas att du har tillhört församlingen under några år. Både kyrkogårdsförvaltningen och din begravningsbyrå kan hjälpa dig med val av plats.

Om du vill att gravplatsen ska vara på någon annan ort, behöver du kontakta den församling som ansvarar för begravningsplatsen. I de flesta fall går det bra om det finns plats, men ibland kan särskilda villkor finnas. Kom ihåg att det är dödsboet som står för transportkostnaden av kistan eller urnan om du väljer en gravplats på annan ort.

Ljus
Vart, hur och när?

Gravplatser bredvid varandra

Det är vanligt att reservera en plats bredvid sin make eller maka när den dör. Det händer även att hela familjer vilar bredvid varandra, eller i en familjegrav. Ni kan ha både separata gravstenar bredvid varandra eller samma gravsten. Ni har dock alltid separata kistor.

Gravplats vid kremering

Kremering är idag det vanligaste alternativet i Sverige. Det ger lite andra möjligheter till gravplats. Förutom urngrav, där urnan begravs i jorden precis som en kista, kan du vid kremering även välja att strö ut askan i en minneslund eller en askgravlund.

I en minneslund strös askan ut eller grävs ned i ett område där stoftet från fler människor finns. Minneslunden är anonym och där finns varken stenar eller namn på de döda.

Även i en askgravlund strös askan ut eller grävs ned i ett område där stoftet från fler människor finns. Men här finns namnen på de döda på en gemensam yta.

På vissa platser finns också urnkammare och kolumbarium, speciella gravrum för urnor under eller ovan mark.

Får man begravas var som helst?

Själva begravningsceremonin kan hållas nästan var som helst medan det för gravsättningen finns regler.

En kropp får bara begravas på enskild eller allmän begravningsplats. För aska finns andra möjligheter. Enligt Begravningsförordningen kan aska strös ut på annan plats än begravningsplats om du får tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan handla om öppna vatten eller naturmark. Tillstånd medges vanligtvis aldrig för att strö ut aska på tomter eller allmänna platser.

Kontakta oss