Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet – till uppbyggelse, till glädje, till tröst. Musik går direkt till hjärtat. Musiken har en viktig roll i begravningsakten. Som anhörig har man möjlighet att ha önskemål om musik, egna eller den avlidnes.

Vanligt är att orgelmusik alternativt annan instrumental musik inleder och avslutar begravningen.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, cello. Vi har många duktiga sångare som vi kan hjälpa er att boka.